POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Consimţământ şi acord

Prin utilizarea acestui site web, vă exprimaţi acordul faţă de termenii şi condiţiile acestei Politici de confidenţialitate. Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti termeni şi condiţii, vă rugăm să încetați utilizarea acestui website. 

MEDSPRIA SA, cu sediul în Baia Sprie, str. Al. Minerilor, nr. 29, Maramureș, vă informează că:

(1) MEDSPRIA SA este operator al datelor furnizate de catre persoanele vizate (Clienți/ Pacienți), precum si a celor obtinute în legatură cu încheierea sau aducerea la îndeplinire a contractelor de furnizare a serviciilor medicale;

(2) Prelucrarea si stocarea datelor cu caracter personal este facuta in conditii de siguranta si in scopuri legitime legate in principal de desfășurarea activității de prestare a serviciilor medicale, de resurse umane și în subsidiar, pentru activități de marketing, planificarea dezvoltării operatorului și în scopuri de ținere a evidenței;

(3) Furnizarea acestor date este facuta in mod voluntar de persoanele vizate dupa o corecta informare a acestora in legatura cu scopurile prelucrarilor de date, categoriile de date prelucrate si destinatarii carora le vor fi dezvaluite datele lor personale.

Cand vizitați site-ul web al MEDSPRIA, serverul de web înregistrează numai datele aferente cookie-urilor. Alte date personale vor fi memorate numai dacă sunt oferite voluntar de dumneavoastră, de exemplu, în contextul unei programări.

Datele cu caracter personal vor fi comunicate către terţi doar cu consimţământul persoanei vizate şi numai pentru îndeplinirea unei obligaţii contactuale legale.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe tot parcursul perioadei în care persoana vizată beneficiază de serviciile medicale si, după finalizarea acestora, cel puţin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispoziţiile privind arhivarea.

Tot personalul calificat desemnat sa aiba acces la datele furnizate de dumneavoastră are obligația pastrarii confidentialitatii datelor cu caracter personal oferite.

Vă asigurăm că respectăm confidențialitatea datelor dvs. și ne angajăm să protejăm orice informații care identifică sau pot contribui la identificarea unei personae fizice pe care le colectăm și/sau la care avem acces.

În conformitate cu Regulamentul UE nr. 679/2016, clienții MEDSPRIA SA beneficiază de următoarele drepturi: beneficiază de dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de rectificare, dreptul de ștergere, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a-și retrage consimțământul, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a depune o plângere.

Toate aceste drepturi se exercita printr-o cerere scrisa, datată și semnată, la sediul MEDSPRIA SA din Baia Sprie, str. Al. Minerilor, nr. 29, Maramureș, în atenția Responsabilului cu protecția datelor.

Totodată aveţi posibilitatea de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în Bucureşti B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr 28 – 30, Sector 1, C.P. 010336, e-mail : anspdcp@dataprotection.ro, telefon : 0318059211 0318059212, fax : 0318059602, website : www.dataprotection.ro.

Securitatea datelor

In conformitate cu prevederile legale în vigoare, MedSpria a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea securității datelor cu caracter personal în decursul activității noastre.

De asemenea, va aducem la cunostință faptul că la datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra vor avea acces numai angajații responsabili cu prelucrarea datelor, desemnați de MEDSPRIA SA, în vederea realizării obiectului contractului, a prestarii serviciilor medicale sau angajamentelor asumate sau angajații firmei contractante să efectueze anumite tipuri de analize medicale.

În activitatea noastră urmărim în primul rând prevenirea oricăror incidente de securitate, precum acces neautorizat la date, scurgeri de informații, ștergere accidentală a datelor și altele asemenea, întreaga structură a prelucrarilor de date fiind construită în jurul principiului prevenției.

Modificări ale politicii de confidențialitate

Modificări ale prezentei politici de confidențialitate ce vor apărea pe parcurs vor fi publicate în această pagină web fără a vă informa anterior.